Program do ewidencji narzędzi - oprogramowanie skrojone na miarę

Program do ewidencji narzędzi – jak działa?

Program do zarządzania narzędziownią IRMATIC pozwala na pełną ewidencję narzędzi w obszarze pracy. Raporty zawierające informacje o tym: kto, gdzie i jaką ilość produktu pobrał, a także, jaki jest aktualny poziom zużycia narzędzia są tworzone automatycznie.

Informacje te pozwalają na ewidencję wydawanych produktów nie tylko pod względem ilości, ale i użyteczności, co jest kluczowe w zapewnieniu ciągłości procesów produkcyjnych.

Istnieją aż trzy sposoby na weryfikację aktualnego stanu produktów w urządzeniu:

 • szybki podgląd aktualnego stanu maszyny wraz z informacją, czy dany produkt jest poniżej minimalnego zapasu i istnieje potrzeba jego uzupełnienia (w przypadku narzędzi, jeżeli produkt trafi do utylizacji lub serwisu, należy go zastąpić nowym lub przeprowadzić naprawę);
 • otrzymywanie automatycznego raportu, z aktualnym stanem zapasu oraz pobrań wraz z informacją o poziomie zużycia narzędzia;
 • sprawdzenie w historii poszczególnych transakcji.

System IRMATIC daje szerokie możliwości nie tylko w zakresie ewidencjonowania narzędzi, ale także szybkiej weryfikacji używanych produktów, wraz z możliwością przekazywania narzędzi między pracownikami.

Na koniec pracy, program do ewidencji narzędzi generuje raport, dzięki czemu mamy pewność, że produkty zostały zwrócone do maszyny i będą dostępne dla pracowników z kolejnej zmiany.

Program do ewidencji narzędzi – jak działa?

Program do zarządzania narzędziownią IRMATIC pozwala na pełną ewidencję narzędzi w obszarze pracy. Raporty zawierające informacje o tym: kto, gdzie i jaką ilość produktu pobrał, a także, jaki jest aktualny poziom zużycia narzędzia są tworzone automatycznie.

Informacje te pozwalają na ewidencję wydawanych produktów nie tylko pod względem ilości, ale i użyteczności, co jest kluczowe w zapewnieniu ciągłości procesów produkcyjnych.

Istnieją aż trzy sposoby na weryfikację aktualnego stanu produktów w urządzeniu:

 • szybki podgląd aktualnego stanu maszyny wraz z informacją, czy dany produkt jest poniżej minimalnego zapasu i istnieje potrzeba jego uzupełnienia (w przypadku narzędzi, jeżeli produkt trafi do utylizacji lub serwisu, należy go zastąpić nowym lub przeprowadzić naprawę);
 • otrzymywanie automatycznego raportu, z aktualnym stanem zapasu oraz pobrań wraz z informacją o poziomie zużycia narzędzia;
 • sprawdzenie w historii poszczególnych transakcji.

System IRMATIC daje szerokie możliwości nie tylko w zakresie ewidencjonowania narzędzi, ale także szybkiej weryfikacji używanych produktów, wraz z możliwością przekazywania narzędzi między pracownikami.

Na koniec pracy, program do ewidencji narzędzi generuje raport, dzięki czemu mamy pewność, że produkty zostały zwrócone do maszyny i będą dostępne dla pracowników z kolejnej zmiany.

Program do zarządzania narzędziownią – który wybrać?

Najlepszym rozwiązaniem jest program do ewidencji narzędzi stworzony przez producenta automatu, jako że zna on swoje urządzenia od podszewki.

Do każdego automatu oferujemy autorskie oprogramowanie IRsystem. Jest ono dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, co otwiera nieograniczone możliwości zdalnego zarządzania procesami.

IRsystem umożliwia migrację danych oraz szybką komunikację pomiędzy serwerem a maszyną. Podstawową rolę odgrywają rzeczywisty podgląd stanów dostępnych w automacie i generowanie automatycznych raportów oraz zamówień.

Rodzaje dostępnych raportów obejmują:

 • zrealizowane zlecenia produkcyjne
 • raport wydań (w tym raport szczegółowy)
 • historię transakcji
 • stan skrytek produktów
 • raport wypożyczeń
 • operacje magazynowe i operacje pracownika
 • stan załadunku
 • raport produktów tracących ważność
 • raport poziomów stanu produktów.

Użytkownik może sam ustalić, z jaką częstotliwością ma być generowany raport, o jakich konkretnie godzinach i do kogo (a także jaką drogą) ma trafiać.

Wśród kluczowych funkcji naszego programu do zarządzania narzędziownią można wymienić możliwość integracji z systemami typu ERP, GERP, SAP i podobnymi, a także zarządzanie autoryzacją dostępu pracowników do automatu.

Darmowy program do ewidencji narzędzi – czy może być tak samo dobry jak płatny?

Darmowy program do ewidencji narzędzi z zewnętrznego źródła nigdy nie będzie tak rozbudowany i dopasowany do potrzeb użytkownika, jak dedykowane oprogramowanie stworzone przez producenta maszyny.

Zawsze jest on dołączany do naszych automatów, w związku z czym nie ma konieczności sięgania po alternatywne rozwiązania, takie jak darmowy program do ewidencji wyposażenia od niesprawdzonych twórców.

Contact Form